Politiret

Arbejdet som politimand kan resultere i uoverensstemmelser. Sagerne er ofte belastende, da de både påvirker den personlige og jobmæssige dagligdag.

 

Som advokat for Politiforbundet i Danmark varetager Koch / Christensen politifolks interesser under hele forløbet af en klage-, disciplinær- eller eventuel straffesag.

 

Herudover råder vi over en betydelig specialviden vedrørende undersøgelseskommissioner og faglige undersøgelser.