Strafferet

Strafferetlige sager kræver hurtig juridisk bistand og forståelse for retssystemets forretningsgange.

 

Koch / Christensen yder forsvarerbistand inden for alle typer af straffesager, herunder sager om økonomisk kriminalitet. Vi vejleder og rådgiver under hele straffesagens forløb, hvilket giver udslag i et solidt og effektivt forsvar.