Artikler & Nyheder

Dropbox må ikke bruges til opbevaring af patientjournaler

Autoriserede sundhedspersonaler skal efter journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, opbevare patientjournaler i mindst 10 år.
Det er uden for enhver tvivl, at det er ulovligt at opbevare patientjournaler i Dropbox.

 

Læs mere her.

cropped_deco_105850_1502863788

Ny lov om fremtidsfuldmagter trådt i kraft

 

Med den nye lovgivning etableres en fremtidsfuldmagtsordning, hvor en borger kan få indflydelse på, hvordan hans forhold skal varetages, hvis han ikke længere har evne til personligt at varetage sine forhold.

 

Loven er trådt i kraft den 1. september 2017.

 

Læs mere her.

q

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold på vej

 

Med den nye lovgivning er det formålet at modernisere reglerne for de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab og skabe mere enkle og forudsigelige regler.

 

Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

 

Læs mere her.