Artikler & Nyheder

Dropbox må ikke bruges til opbevaring af patientjournaler

 

Autoriserede sundhedspersonaler skal efter journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, opbevare patientjournaler i mindst 10 år.
Det er uden for enhver tvivl, at det er ulovligt at opbevare patientjournaler i Dropbox.

 

Læs mere her.

cropped_deco_105850_1502863788

PERSONDATAFORORDNINGEN KOMMER

 

EU’s persondataforordning af 27. april 2016 skal anvendes fra 25. maj 2018 og vil nødvendiggøre at organisationer, foreninger og erhvervsvirksomheder tager stilling til, om deres nuværende håndtering af persondata er holdbar eller hvilke ændringer der er nødvendige.

Manglende overholdelse af reglerne efter 25. maj 2018 kan have mærkbart voldsommere økonomiske konsekvenser

 

Læs klientorienteringen på dansk her.

Velkommen til advokat Jakob Buch-Jepsen

 

Kontoret har pr. 1. maj 2018 udvidet med endnu en advokat. Jakob Buch-Jepsen kommer fra Anklagemyndigheden ved Københavns Politi og vil styrke kontorets store viden med sin mangeårige erfaring som anklager.

 

Læs mere om Jakob Buch-Jepsen, hans erfaringer og arbejdsområder her.