Henrik Juul (Advokat)

Henrik er bankuddannet, cand.jur. fra Københavns Universitet og Ph.D. fra Copenhagen Business School.

 

Henrik har i en lang årrække været beskæftiget i den finansielle sektor både inden for bank, realkredit, pension og forsikring.

 

Henrik har fra 1993 til 2016 været ekstern lektor på Copenhagen Business School, hvor han har undervist i på følgende studieretninger: HA(jur.), cand.merc.(jur.), cand.merc.(FIR), HD (F) og HD (FR). Henrik er endvidere beskikket som censor på jurauddannelserne i Danmark og ved de erhvervsøkonomiske censorkorps.

 

Henrik Juul rådgiver primært inden for erhvervsretlige forhold, herunder særligt bank-, forsikrings- og finansieringsret, insolvensret og fonds- og foreningsret.

 

Henrik taler dansk, engelsk og tysk.

 

Udgivelser, bøger

 

  • Henrik Juul: Introduktion til Kreditretten – og nogle udvalgte emner, Karnov Group, 2015. Bogen er skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam
  • Henrik Juul: Kreditret – dokumenter og opgaver, Gjellerup, 2012. Bogen er skrevet sammen med Frederik Meding
  • Henrik Juul: Kreditretlige Emner, 3. udg., Thomson Reuters, 2010. Bogen er skrevet sammen Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam
  • Henrik Juul: Introduktion til kreditretten, 2. udg., Thomson, 2006. Bogen er skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen.
  • Henrik Juul: Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor, Nordisk Ministerråd, 2006.
  • Henrik Juul: Pris og kvalitet – på pengeinstitutområdet, Gjellerup, 2006.
  • Henrik Juul: Kundebeskyttelse på pengeinstitutområdet – en dokumentar, Gjellerup, 2004.

 

Udgivelser, artikler

 

   • Banklån og mandatsvig?, Tidsskrift for Kriminalret, 2016 s. 557 ff.
   • Virksomhedspant – Gav det vækst, eller blev det bare pant for gammel gæld , Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2015 s. 179ff.
   • I 2005 blev regnskabsreglerne ændret markant – Fra forsigtighed til neutralitet med BØV og OIV, Håndtering af finansielle kriser – udvalgte emner , Karnov Group, 2013
   • Uforsvarlig långivning, Vennebog til Lennart Lynge Andersen, Karnov Group, 2012
   • Det finansielle tilsyn i lyset af krisen – Vurdering af risici, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2011, s. 263 ff. Skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen
   • »Pengeinstituttet kan til enhver tid opsige lånet«, Ugeskrift for Retsvæsen, 2011, B 302 ff. Skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen
   • Subprimekrisen – baggrund, stade og perspektiv, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2008, s. 185 ff.
   • Skal erhvervsobligationer betragtes som indlån og andre midler, der skal tilbagebetales?, , Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2007, s. 39 ff. Skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen

Kontakt info

hju@kochchristensen.dk

Telefon: +45 3315 0800
Mobil: +45 2191 1301

Uddannelse og erfaring

2017-Advokat, Koch / Christensen Advokatfirma
2016-2017Advokatfuldmægtig, Koch / Christensen Advokatfirma
2015-2016Konsulent, The Insurance Platform
2010-2015Risk Manager, Forca
2007-2010Direktør, Capinordic Bank
2004-2007Lektor, Center for kreditret og kapitalmarkedsret på Copenhagen Business School
2006Ph.D., Copenhagen Business School
1994-Sagkyndig medarbejder, Karnovs Lovsamling
1992-2004Vicedirektør, Lån & Spar Bank
1992Cand.jur., Københavns Universitet
1990-1992Kontorchef, BRFkredit