Henrik Juul (Advokat)

Henrik er bankuddannet, cand.jur. fra Københavns Universitet og Ph.D. fra Copenhagen Business School.

 

Henrik har i en lang årrække været beskæftiget i den finansielle sektor både inden for bank, realkredit, pension og forsikring.

 

Henrik har fra 1993 til 2016 været ekstern lektor på Copenhagen Business School, hvor han har undervist på følgende studieretninger: HA(jur.), cand.merc.(jur.), cand.merc.(FIR), HD (F) og HD (FR). Henrik er endvidere beskikket som censor på jurauddannelserne i Danmark og ved de erhvervsøkonomiske censorkorps.

 

Henrik Juul rådgiver primært inden for erhvervsretlige forhold, herunder særligt bank-, forsikrings- og finansieringsret, insolvensret og fonds- og foreningsret.

 

Henrik taler dansk, engelsk og tysk.

 

Udgivelser, bøger

 

  • Henrik Juul: Introduktion til Kreditretten – og nogle udvalgte emner, Karnov Group, 2015. Bogen er skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam
  • Henrik Juul: Kreditret – dokumenter og opgaver, Gjellerup, 2012. Bogen er skrevet sammen med Frederik Meding
  • Henrik Juul: Kreditretlige Emner, 3. udg., Thomson Reuters, 2010. Bogen er skrevet sammen Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam
  • Henrik Juul: Introduktion til kreditretten, 2. udg., Thomson, 2006. Bogen er skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen.
  • Henrik Juul: Mobiliteten i den nordiske finansielle sektor, Nordisk Ministerråd, 2006.
  • Henrik Juul: Pris og kvalitet – på pengeinstitutområdet, Gjellerup, 2006.
  • Henrik Juul: Kundebeskyttelse på pengeinstitutområdet – en dokumentar, Gjellerup, 2004.

 

Udgivelser, artikler

 

   • Banklån og mandatsvig?, Tidsskrift for Kriminalret, 2016 s. 557 ff.
   • Virksomhedspant – Gav det vækst, eller blev det bare pant for gammel gæld , Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2015 s. 179ff.
   • I 2005 blev regnskabsreglerne ændret markant – Fra forsigtighed til neutralitet med BØV og OIV, Håndtering af finansielle kriser – udvalgte emner , Karnov Group, 2013
   • Uforsvarlig långivning, Vennebog til Lennart Lynge Andersen, Karnov Group, 2012
   • Det finansielle tilsyn i lyset af krisen – Vurdering af risici, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2011, s. 263 ff. Skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen
   • »Pengeinstituttet kan til enhver tid opsige lånet«, Ugeskrift for Retsvæsen, 2011, B 302 ff. Skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen
   • Subprimekrisen – baggrund, stade og perspektiv, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2008, s. 185 ff.
   • Skal erhvervsobligationer betragtes som indlån og andre midler, der skal tilbagebetales?, , Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2007, s. 39 ff. Skrevet sammen med Lennart Lynge Andersen

Kontakt info

hju@kochchristensen.dk

Telefon: +45 3315 0800
Mobil: +45 2191 1301

Uddannelse og erfaring

2017-Advokat, Koch / Christensen Advokatfirma
2016-2017Advokatfuldmægtig, Koch / Christensen Advokatfirma
2015-2016Konsulent, The Insurance Platform
2010-2015Risk Manager, Forca
2007-2010Direktør, Capinordic Bank
2004-2007Lektor, Center for kreditret og kapitalmarkedsret på Copenhagen Business School
2006Ph.D., Copenhagen Business School
1994-Sagkyndig medarbejder, Karnovs Lovsamling
1992-2004Vicedirektør, Lån & Spar Bank
1992Cand.jur., Københavns Universitet
1990-1992Kontorchef, BRFkredit