Henrik Karl Nielsen (Advokat)

 

Henrik Karl Nielsen rådgiver faglige organisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt danske og udenlandske erhvervsvirksomheder. Henrik rådgiver om både enkeltsager og tvister herunder behandling af rets- og voldgiftssager samt udarbejdelse af høringssvar om ny lovgivning og kontakt til og foretræde for beslutningstagere.

 

Henrik påtager sig derudover hverv som forsvarer i straffesager, og han har mangeårig erfaring med retsforhold i Grønland og er af Justitsministeriet beskikket som beneficeret advokat ved domstolene i Grønland.

 

De senere år har Henrik bl.a. bistået:

 

 • Repræsentation af klager i sagen Biao v. Denmark ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol (2015)
 • Statsløsekommissionen som bisidder (2012-2015)
 • Foreningen af Kliniske Diætister som juridisk ansvarlig for sekretariatsfunktionen (2008-)

 

Henrik taler dansk, engelsk og tysk.

 

Udgivelser, bøger

 

 • Henrik Karl Nielsen: Fratrædelsesaftaler, Kbh. 2015
 • Henrik Karl Nielsen: Funktionærloven, 6. udg., Kbh. 2013
 • Henrik Karl Nielsen: The World Health Organisation – Implementing the Right to Health, Kbh. 2001
 • Henrik Karl Nielsen & Lars Adam Rehof: International arbejdsret, Kbh. 1998

 

Udgivelser, artikler

 

 • Funktionærlov for Grønland, Juristen 2014 s. 42ff.
 • Forhandling af lokalløn til offentligt ansatte, Ugeskrift for Retsvæsen 2013 B 59ff.
 • Nyere afgørelser om fortsat rettighedsfrakendelse for økonomisk kriminalitet, Ugeskrift for Retsvæsen 2012 B 504ff.
 • Voldgiftsklausuler i individuelle ansættelseskontrakter, Ugeskrift for Retsvæsen 2008 B 295ff.
 • The Supervisory Machinery of the International Labour Organisation, Nordic Journal of International Law 1995, pp. 129-149
 • The Concept of Discrimination in ILO Convention No. 111, the International and Comparative Law Quarterly 1994, pp. 827-856
 • EF-retten og medlemsstaternes folkeretlige forpligtelser, Ugeskrift for Retsvæsen 1993 B 457ff.

Konktakt info

hkn@kochchristensen.dk

Telefon:  +45 3315 0800
Mobil:     +45 2266 3768

Uddannelse og erfaring

 

2012Advokat (H), Koch / Christensen Advokatfirma
2001 - 2012Norsker & Jacoby Advokater
1995 - 2001Advokat (L), Koch / Christensen Advokatfirma
2002Møderet for Højesteret
1995 - 1998Manuduktør og kursuslektor i formueret og arbejdsret ved Københavns
1997Advokatbestalling og møderet for landsret
1994Cand.jur.
1993Københavns Universitets sølvmedalje