Jacob Aaes (Partner)

 

Jacob beskæftiger sig bredt med erhvervsretlig rådgivning inden for bl.a. selskabsret, omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser, kontraktsret og finansiering. Ud over den generelle erhvervsret har Jacob særligt fokus på kreditorrådgivning, rådgivning af økonomisk trængte virksomheder herunder rekonstruktion og konkurs samt på ledelses- og rådgiveransvar i den kriseramte virksomhed.

Herudover repræsenterer Jacob offentligt ansatte som bisidder i forbindelse med tjenstlige forhør og disciplinærsager.

 

Målet er altid den optimale forretningsmæssige løsning med fokus på værdiskabelse og tabsbegrænsning.  Med betydelig ledelseserfaring efter 15 år som direktør og iværksætter i en række handels- og produktionsvirksomheder i Danmark og Tyskland er Jacob en erfaren og værdifuld sparringpartner for klienterne.

De senere år har Jacob bl.a. bistået:

 

  • Producentforeningen (fælles forening for CAB, Filmkopi og Filmret) sagen om et                         mellemværende med advokatfirmaet Johan Schlüter.
  • Erhvervs- og Vækstministeriet, der efter Amagerbankens konkurs i februar 2011 igangsatte en advokatundersøgelse, som Jacob Aaes sammen med Jens Christensen stod i spidsen for.
  • Konkursboet efter Stones Invest med ansvarsvurdering af ledelsen.
  • I 2014 var Jacob Aaes  bisidder under tjenstligt forhør i SKAT i forbindelse med den såkaldte ”KASI-sag”.

 

 

Uddannelse og erfaring

 

2013 - Partner Koch/Christensen Advokatfirma
2010 - 2013Senior advokat, Koch/Christensen Advokatfirma
2009 - 2010Senioradvokat, Kromann Reumert, DK.
2005 - 2009Administrerende direktør Vinodan A/S (Nu Strandgaarden Wine & Spirit A/S)
1994 - 2005Selvstændig erhvervsdrivende inden for produktion og distribution af drikkevarer
1993 - 1994Junior Associate, Linklaters, Köln, DE.
1992Advokatbestalling
1992Møderet for Landsret
1990 - 1994 Fuldmægtig og advokat, O. Bondo Svane (Plesner), DK
1989 Cand.jur. - Københavns Universitet
Advokater_Sct_Annæplads_portraits62562

Kontakt info

jaa@kochchristensen.dk

Telefon: +45 3315 0800 

Mobil:    +45 4050 2390