Jens Christensen (Partner)

Jens rådgiver mindre og mellemstore virksomheder inden for alle generelle erhvervsretlige områder, herunder specialer som bygge- og anlægsret, fast ejendom og generationsskifte. Jens beklæder desuden en række bestyrelsesposter i erhvervslivet.

 

I sit arbejde med offentlig ret er det primære fokus på sager inden for politi- og strafferet. Jens har som beskikket forsvarer i straffesager ført en lang række sager vedrørende økonomisk kriminalitet, ligesom Jens fungerer som beskikket forsvarer for Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, landsretterne samt Højesteret.

 

Jens har yderligere en mangeårig erfaring inden for Grønlands retsforhold og rådgiver en række erhvervsvirksomheder i Grønland.

 

De senere år har Jens bl.a. bistået som:

 

  • Undersøger for Erhvervs- og Vækstministeriet hvor han i 2011-2012 stod i spidsen for advokatundersøgelsen af Amagerbanken sammen med Jacob Aaes.
  • Bisidder i en række kommisionsundersøgelser og tjenesteforhør
  • Bisidder for medlemmer af Politiforbundet i Danmark.

 

Jens taler engelsk, tysk samt de skandinaviske sprog og er medlem af Foreningen IBA (International Bar Association).

 

 

Uddannelse og erfaring

 

1991 Møderet for Højesteret
1990 Partner og medstifter af Koch / Christensen Advokatfirma
1978-1989Manuduktør i statsforfatningsret og ekstern lektor i formueret ved Københavns Universitet
1978Advokat
1978Cand.jur. og sølvmedalje fra Københavns Universitet

Kontakt info

jc@kochchristensen.dk

Telefon: +45 3315 0800

Download Vcard

Linkedin