Niels Gyde Poulsen (Partner)

Som advokat for danske og internationale virksomheder yder Niels rådgivning inden for generelle erhvervsretlige områder som selskabsret og kontraktsret og inden for specialer som bl.a. virksomhedsoverdragelse, fast ejendom, lejeret samt rets- og voldgiftssager.

Niels bestrider flere bestyrelsesposter i en række mindre og mellemstore virksomheder og varetager desuden hvervet som boligdommer ved Københavns byret, Retten på Frederiksberg og Helsingør Ret.

 

Målet er altid at skabe værdi for klienten via hurtig og optimal rådgivning baseret på solid erhvervsmæssig erfaring. Rettidig rådgivning kan i vidt omfang spare virksomhederne for tab ved uhensigtsmæssige konflikter og ressourcetunge sager. Arbejdet ses hyppigt at bestå i hurtig indledende analyse til brug for etablering af mulige løsningsmodeller for klienten.
De senere år har Niels bl.a. bistået:

 

  • Cassina Spa (Italien) med at få standset omfattende import og salg af ulovlige Le Corbusier kopier møbler i Danmark.
  • Ejendomsselskab med opdeling i flere enheder med henblik på generationsskifte uden aktivering af tilbudspligt for selskabets udlejningsejendomme og uden betaling af registreringsafgift.
  • Svensk kirke som universalarving med at få tilsidesat underskrevet vidnetestamente gennem retssager.
  • Privat klient med at få standset krav på afgifter mv. på knap 1 mio. kr. ved bl.a. at udføre en omfattende komparativ analyse af ny retspraksis.
  • Rettighedshavere med få standset ulovlig fremvisning af kopimøbler i detailhandelen bl.a. i Magasin Du Nord.

 

Niels taler engelsk og de skandinaviske sprog.

 

 

Uddannelse og erfaring

 

 

2007 Møderet for Højesteret
2004Partner, Koch / Christensen Advokatfirma
2001-2004Advokat, Koch / Christensen Advokatfirma
1999-2001Advokat, Advokatfirmaet Ole Gyde Poulsen
1992-1999Souschef/kontorchef Mærsk Olie og Gas A/S
1989-1993Ekstern lektor og manuduktør i EU-ret og International Folkeret
1989-1992Koncernadvokat hos Brüel & Kjær, Nærum
1989Advokat
1986-1989Advokatfuldmægtig hos dr. Jur. Jesper Berning samt hrs. Jørgen Pedersen
1986 Cand.jur.
ngpinside

Kontakt info

ngp@kochchristensen.dk
Telefon: +45 3315 0800

Mobil:    +45 4088 2121