Stine Gry Johannessen (Partner)

 

Stine beskæftiger sig med rådgivning, rets- og voldgiftssager som advokat for danske og internationale virksomheder. Inden for sine specialeområder har Stine opbygget betydelig erfaring. Udover retssager har Stine stor erfaring indenfor særlige discipliner som bisidder ved tjenstlige forhør, advokatundersøgelser og kommissionsdomstole. Som beneficeret advokat ved Københavns Byret og Østre Landsret har Stine endvidere betydelig erfaring som forsvarer i straffesager og som bistandsadvokat.

 

Fokus er på at opnå det bedst mulige resultat ud fra den enkelte klients succeskriterier.

 

De senere år har Stine bl.a. bistået:

  • I sagen med Jesper ”Kasi” Nielsen og papkassenotatsagen som bisidder under tjenstlige forhør.
  • Blekingegadekommissionen, skattesagskommissionen og statsløsekommissionen som bisidder.
  • Advokatundersøgelse af cykelprojekt i Hvidovre Kommune som bisidder.
  • En række større straffesager, herunder Bamsesagen

 

Stine taler engelsk og de skandinaviske sprog.

 

Uddannelse og erfaring

2014Partner, Koch/Christensen, DK
2008 - 2013Advokat, Koch/Christensen
2007Uddannet Mediator
2001 - 2008Advokat Ingeniørforeningen i Danmark
2006Møderet for Landsret
1997 - 2000Manuduktør i strafferet ved Københavns Universitet
1999Advokat
1996LL.M European Legal Studies fra University of Exeter, UK
1996Cand.jur. fra Københavns Universitet
Advokater_Sct_Annæplads_portraits62938

Kontakt info

sgj@kochchristensen.dk
Telefon: +45 3315 0800

Mobil:    +45 5192 8052