Torben Koch (Partner)

Torben Koch rådgiver primært offentlige faglige organisationer samt disses medlemmer samt medarbejdere i Falck og ved lokale beredskaber, primært i relation til straffesager, disciplinærsager, tjenstlige forhør samt andre undersøgelsessager, f.eks. havarikommissioner.

 

Arbejdsområderne ligger primært inden for politiret, strafferet, herunder militær strafferet samt disciplinærsager.

 

Torben er forfatter og medforfatter af flere artikler om økonomisk kriminalitet samt medieansvar og er derudover en anerkendt foredragsholder om Politiet.

 

Torben er i 2016 blevet advokat for Danmarks Lærerforening i straffe- og disciplinærsager.

 

De senere år har Torben bl.a. virket som:

  • Forsvarer for stort set samtlige polititjenestemænd, der har været tiltalt i skudsager, altid med et gunstigt resultat.
  • Forsvarer for de to eneste officerer, der er blevet tiltalt i forbindelse med Danmarks krigsindsats i Irak og Afghanistan, i begge tilfælde med et gunstigt resultat.
  • Forsvarer i Jægerbogs-sagen.
  • Bisidder for en general i det tjenstlige forhør i den såkaldte ”Papkassenotat-sag”.
  • Bisidder i Nørrebro-Kommissionen, PET-Kommissionen, Dan Lynge-Kommissionen, Blekingegade-Kommissionen samt Skattesagskommissionen.

 

Torben taler engelsk og skandinaviske sprog

 

Uddannelse og erfaring

 

1990Partner og medstifter af Koch/Christensen Advokatfirma
1989Beskikket forsvarer
1989Møderet for Højesteret
1978 - 1987Ekstern underviser i strafferet og formueret ved Københavns Universitet
1980Advokat
1976Cand.jur Københavns Universitet

Kontakt info

tk@kochchristensen.dk

Telefon: +45 3315 0800