Arbejdsområder

Koch / Christensen yder rådgivning og advokatbistand til danske og udenlandske virksomheder, organisationer og fonde.

 

Det sker inden for de tre hovedarbejdsområder erhvervsret, strafferet og politiret.

 

I mere end to årtier har vi baseret vores rådgivning på faglighed, erfaring og en forståelse for vores klienters udfordringer og behov. Det er fortsat udgangspunktet i dag.

Vi yder erhvervsretlig rådgivning til danske og udenlandske virksomheder, organisationer, institutioner og fonde. Alle advokater har solid erhvervsretlig erfaring.

Vi yder forsvarerbistand i straffesager og har betydelig erfaring inden for alle typer af straffesager, herunder sager om økonomisk kriminalitet.

Vi yder bisidder- og forsvarerbistand til medlemmer af Politiforbundet i Danmark i sager om udførelsen af politiarbejde og har stor erfaring med undersøgelseskommissioner og faglige undersøgelser.

Vi yder rådgivning til internationale virksomheder i Danmark såvel som i udlandet og råder over et stort internationalt netværk.