IT-ret og E-handel

Koch / Christensen rådgiver om samtlige områder af IT-retten. Vi bistår med kontraktudarbejdelse og kontraktgennemgang i forbindelse med købs- og udviklingskontrakter og yder bistand ved anskaffelse af større IT-systemer. Derudover bistår vi ved virksomhedsoverdragelser, investeringsaftaler, fusioner mv. og fører retssager inden for alle dele af IT-retten.

 

Vi udarbejder juridiske responsa og yder rådgivning vedrørende E-handel, markedsføring, registrering og brug af personoplysninger, sager om krænkelser af ophavs- og kendetegnsretligt beskyttet materiale – f. eks hjemmesider og virksomhedsnavne.

 

Kontakt:

John Kahlke