Selskabsret

Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation rådgiver Koch/Christensen ved valg af selskabsform, stiftelse, vedtægtsforhold, ændringer af selskabsstruktur og kapitalforhold.

 

I forbindelse med den daglige drift bistår vi med forberedelse af generalforsamlinger, håndtering af forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt andre offentlige myndigheder, koncernforhold og aktionærrelationer.

 

Over for samarbejdspartnere og modparter forestår vi med udarbejdelse af kontrakter. Eksempelvis ved køb og salg af virksomheder, nye forretningsområder, outsourcing og samarbejdsaftaler. Endeligt vurderer vi eksisterende kontraktforhold og fører rets- og voldgiftssager.

 

Kontakt:

Jens ChristensenJohn KahlkeNiels Gyde Poulsen